Rozmowy o nauczaniu – Badania OECD – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania

 

Zwiastun

Badania OECD

Spotkanie na temat badań wykonanych przez OECD (Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej) w obszarze nauczania. Przedstawimy 6 aspektów tych badań i odpowiemy w swoim gronie na trzy pytania:

 • Jak rozumiemy każde z pytań w ankiecie?
 • Czy badania oparte na deklaracji są coś warte?
 • Czy w Polsce nauczyciele też tak by odpowiadali?

Spotkanie ma charakter dyskusyjny. Z jednej strony wiemy, że tak znakomita organizacja jak OECD bada to, co jest w nauczaniu ważne, mamy więc informacje, co sami powinniśmy robić jako nauczyciele. Z drugiej strony dowiadujemy się, jak te badania zostały wykonane i możemy się zastanowić, czy wyniki dają rzetelną informację o tym, jakie metody stosują nauczyciele. Podczas spotkania przyjrzymy się też sytuacji w naszej szkole i zastanowimy się, które z metod warto w naszej szkole doskonalić.

Spotkanie potrwa godzinę.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Artykuł

Badania OECD

https://www.teachermagazine.com.au/articles/infographic-teaching-practices-clarity-of-instruction?utm_source=CM&utm_medium=Bulletin&utm_content=17September

Tłumaczenie Danuty Sterny:

Nauczyciele deklarują, że często lub zawsze:

 • Tłumaczą uczniom, jakie są oczekiwania, czego uczniowie mają się nauczyć – 90%
 • Tłumaczą uczniom, jak wiedza już nabyta łączy się z nową wiedzą – 84%
 • Podają cele przed wykonaniem przez uczniów zadania – 81%
 • Pokazują zastosowanie nabytej wiedzy w życiu – 74%
 • Prezentują podsumowanie nabytej wiedzy – 74%
 • Ćwiczą z uczniami zrozumienie wiedzy i umiejętności aż do momentu, kiedy są przekonani, że wszyscy rozumieją – 68%

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Scenariusz spotkania

Rozmowy o nauczaniu: Badania OECD

Spotkanie do 60 min

Przed poprowadzeniem spotkania lider:

 1. Rozmawia z dyrektorem na temat wyboru tematu.
 2. Rozmawia z dyrektorem, że chce przeprowadzić takie spotkanie i uzyskuje jego aprobatę oraz ew. zapewnienie, że dyrektor będzie na spotkaniu lub zachęci nauczycieli do uczestnictwa.
 3. Zaprasza nauczycieli ustnie lub pisemnie do uczestnictwa w spotkaniu.

Ad 3. Propozycja ogłoszenia:

Drodzy nauczyciele,

planujemy spotkanie w dniu….., o godzinie ……, dotyczące badań na temat nauczania wykonanych przez znakomitą instytucję OECD (Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej). Przedstawimy 6 aspektów tych badań i odpowiemy w swoim gronie na trzy pytania:

ü  Jak rozumiemy każde z pytań w ankiecie?

ü  Czy badania oparte na deklaracji są coś warte?

ü  Czy w Polsce nauczyciele też tak by odpowiadali?

 

Jest to spotkanie dyskusyjne, które z jednej strony pokazuje, co dla edukacji światowej jest ważne w nauczaniu, a z drugiej strony daje wgląd w pozyskiwanie takich informacji od nauczycieli. Dodatkowo zastanowimy się, jak wygląda sytuacja w naszej szkolnej praktyce dydaktycznej.

Spotkanie potrwa około 1 godziny. Serdecznie zapraszamy. Osoby chętne prosimy o zapisanie się na listę.

 

 1. Drukuje tekst artykułu, który będzie rozpatrywany podczas spotkania.

 

 Scenariusz rozmowy o nauczaniu – Badania OECD

 

Czas Cel Co robimy?
10 min Wprowadzenie do badań Pytanie lidera:

Czy ktoś zna jakieś badania edukacyjne, które miały wpływ na własne nauczanie?

Jeśli ktoś zna, to pytanie:

Jak były one przeprowadzane? Kto był respondentem lub skąd czerpano informacje do badań?

W Polsce jest Instytucja IBE (Instytut Badań Edukacyjnych), która od czasu do czasu publikuje swoje badania.

Jeśli lider zna jakieś badania IBE, to może się podzielić wynikami, a jeśli nie zna i nikt inny też ich nie analizował, to wniosek, że nie są one za bardzo użyteczne nauczycielom.

Lider rozdaje jednostronicowy materiał o badaniach OECD.

20 min Badania OECD – co oznaczają pytania? Jakie macie komentarze do tych badań?

Lider:

Osoba tłumacząca przetłumaczyła hasła na swój sposób. Ciekawe jest, jak my je rozumiemy w naszej szkole? Przejdźmy po kolei te hasła. Prawdopodobnie są one ważne, jeśli taka instytucja je wybrała do badania. Żeby nie zajęło nam to zbyt wiele czasu, podzielimy te punkty pośród uczestników. Zastanowimy się, co my rozumiemy przez dane hasło i co mogli zrozumieć respondenci.

1.     Tłumaczą uczniom, jakie są oczekiwania, czego uczniowie mają się nauczyć – 90%

2.     Tłumaczą uczniom, jak wiedza już nabyta łączy się z nową wiedzą – 84%

3.     Podają cele przed wykonaniem przez uczniów zadania – 81%

4.     Pokazują zastosowanie nabytej wiedzy w życiu – 74%

5.     Prezentują podsumowanie nabytej wiedzy – 74%

6.     Ćwiczą z uczniami zrozumienie wiedzy i umiejętności aż do momentu, kiedy są przekonani, że wszyscy rozumieją – 68%

W zależności od tego, ile osób jest na spotkaniu, rozdajemy parom po jednym lub dwa hasła i prosimy, aby opracowali, odpowiadając na pytania:

·       Jak my rozumiemy to hasło?

·       Jak mogli je zrozumieć respondenci?

Prezentacja i wspólna dyskusja.

15 min Pytania OECD – dlaczego są ważne? Mamy już nasze rozumienie haseł/pytań z badań.

Oderwijmy się od podanych procentów i zastanówmy się, nad którymi z punktów warto popracować w naszej szkole.

Każda osoba wybiera jeden z punktów i uzasadnia, dlaczego go wybrała.

15 min Dyskusja o metodologii badań Dwa pytania:

ü  Czy badania oparte na deklaracji są coś warte?

ü  Czy w Polsce nauczyciele też tak by odpowiadali?

Chętni zabierają głos w sprawie odpowiedzi na jedno lub dwa pytania.

 

 

Dodaj komentarz