Co teraz niepokoi dyrektorów USA

W USA zapytano dyrektorów szkół, z jakimi problemami borykają się obecnie i jaki stoją przed nimi wyzwania. W raporcie zatytułowanym Principals Under Pressure pojawiło się sześć obszarów.

Nr 1: Utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Aby utrzymać tę równowagę dyrektorzy proponują między innymi:

  • Przekazanie asystentowi czuwania nad grafikiem spotkań, może to być wice dyrektor lub sekretarka lub wybrany pomocny nauczyciel.
  • Spędzanie więcej czasu na wspieraniu nauczycieli i uczniów.
  • Przekazanie części uprawnień innym osobom w szkole (np. kontakty z rodzicami, stan budynku itp.)
  • Skupienie uwagi na procesie nauczania i uczenia się.
  • Ograniczenie poczty mailowej.

Nr 2: Dbanie o zdrowie psychiczne uczniów

Rośnie liczba uczniów z lękami, depresją i innymi schorzeniami psychicznymi. Ma to wpływ na zdolność wielu uczniów do uczenia się. Jednak wiele szkół nie zatrudnia specjalistów od zdrowia psychicznego, którzy mogliby pomagać uczniom z problemami, a tym bardziej zapewniać leczenie i wsparcie.

Dyrektorzy proponują mówić otwarcie o tym problemie i współpracować z innymi dyrektorami szkół w celu lobbowania na rzecz psychologów szkolnych, partnerów zajmujących się zdrowiem psychicznym i innych ekspertów.

Nr 3: Radzenie sobie z toksycznymi pracownikami w swoich szkołach. 

W każdej szkole są osoby toksyczne, które hamują rozwój szkoły. Dyrektorzy proponują od razu zająć się nieproduktywnymi zachowaniami takich członków personelu. Przede wszystkim warto wysłuchać opinii tych ludzi i zrozumieć powody ich działania.

Nr 4: Żądania rodzin uczniów o specjalnych potrzebach.

Przede wszystkim warto znać prawo w tej sprawie. Ale równie ważna jest empatia w stosunku do osób w trudnej sytuacji.

Nr 5: Odchodzenie ze szkoły lub z zawodu dobrych nauczycieli.

Dyrektorzy mogą powstrzymać swoich najlepszych nauczycieli przed odejściem.

Czynnikami pomagającymi są: silne przywództwo, dbanie o zdrowe relacje wśród personelu, regularne prowadzenie zajęć dla nauczycieli, propozycje doskonalenia i organizowanie wzajemnej pomocy.

Nr 6: Zderzenie się z brakiem poczucia bezpieczeństwa ze strony rodziców.

Pomocą może być otwarte informowanie rodzin i podejmowanie środków w celu utrzymania bezpieczeństwa. Wiele spraw z tego zakresu jest poza decyzją dyrektora szkoły, ale jawne mówienie o tym pomaga. Można zapraszać rodziców do szkoły i pytać ich o opinię. Warto też upewnić się, że wszyscy członkowie personelu szkolnego są przygotowani do reagowania sytuacje kryzysowe.

Zaczerpnięte z artykułu Lesli A. Maxwell

https://www.edweek.org/leadership/6-tips-for-principals-to-survive-and-thrive/2018/10?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=63972703&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz