Mała zmiana w języku nauczyciela

Zmiana zaproponowana przez autora artykułu – Mika Anderson jest gramatyczna i mogłaby się wydawać nieważna. Bardzo trudno mi ją opisać, więc może podam na początek kilka przykładów:

  • Zamiast: Mam dla Was interesujące zadania na dzisiaj.

Powiedzieć: Będziecie mogli dzisiaj uczestniczyć w rozwiązywaniu interesującego zadania.

  • Zamiast: Bądźcie gotowi do pokazania mi efektów swojej pracy.

Powiedzieć: Bądźcie gotowi do pokazania do czego żeście doszli.

  • Zamiast: Chcę, abyście zrobili to i to.

Powiedzieć: Zobaczcie, czy jesteście w stanie zrobić to i to.

  • Zamiast: Jeśli będziecie pracować efektywnie przez 20 minut, to zrobimy coś

Powiedzieć: Po 20 minutach zobaczymy, co udało Wam się zrobić.

  • Zamiast: Aby osiągnąć pożądany efekt, musicie wykorzystać trzy zagadnienia.

Powiedzieć: Przedstawiam Wam trzy zagadnienia, które możecie wykorzystać przy rozwiązywaniu zadania.

  • Zamiast: Bardzo mi się podobało, jak pracowaliście w tej trzyosobowej grupie

Powiedzieć: Pracowaliście bardzo efektywnie w tym trzy osobowym zespole.

 

Czy widać różnicę?

W pierwotnej wypowiedzi jest więcej nauczyciela, a mniej uczniów, a w zmienionej to uczniowie są ważni. Różnica trudno zauważalna, ale obfitująca w konsekwencje.

Zmiana jest mocno związana z piątą strategią oceniania kształtującego: Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

W pierwotnej wersji nauczyciel jest szefem i dla niego uczą się uczniowie. Taka strategia nauczycielska często przynosi efekty i uczniowie uczą się dla nauczyciela, ale znacznie lepiej byłoby, gdyby uczyli się dla siebie, chcieli i pokonywali wyzwania z własnej potrzeby, a nie aby zadowolić nauczyciela.

W pierwszej wersji uczniowie posłusznie wykonują zadania i nie są  wewnętrznie w nie zaangażowani i za nie odpowiedzialni. Oczywiście sama zmiana w wypowiedzi nie załatwi sprawy i nie uczyni z uczniów samodzielnych i odpowiedzialnych uczących się. Jednak za zmianą idzie również zmiana nastawienia nauczyciela, a ta już może dać efekty.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jaki komunikat wysyłasz do swoich uczniów, to nagraj swoją lekcję i przesłuchaj swoje polecenia do uczniów. Spróbuj je zmienić, zapisać, abyś miał/a je jako wzór do powtarzania na następnych lekcjach.

 

Wspomniany artykuł Mika Anderson: https://inservice.ascd.org/small-shifts-in-teacher-talk-make-a-ig-difference/

 

Dodaj komentarz