• Home
  • Bez kategorii
  • To na pewno możesz zrobić, aby nauka twoich uczniów była bardziej skuteczna.

To na pewno możesz zrobić, aby nauka twoich uczniów była bardziej skuteczna.

Nie mów za dużo!

Ten problem ma prawie każdy nauczyciel. Każdy sądzi, że jak więcej powie i przekaże więcej faktów, to uczniowie więcej się nauczą. Jednak samo słuchanie nie pomaga w uczeniu się.

Jeśli nauczyciel dużo mówi, to uczniowie nie wypowiadają się, a nauczyciel nie słucha, co mają do powiedzenia.

Wyjściem z sytuacji może być opracowanie i zadawanie uczniom pytań. Takich pytań, na których odpowiedź wymaga pomyślenia, nie jest jednoznaczna i odwołuje się do opinii uczniów.

Na przykład jeśli tematem lekcji jest osoba lub zdarzenie, w których następuje klęska, to można zacząć od pytania: „Jak ty sobie radzisz z porażką?”.  Stawianie takich „autentycznych” pytań wymaga aktywnego zaangażowania uczniów, w obecnej sytuacji zdalnego nauczania konieczne jest platforma na której uczniowie się widzą i mogą się swobodnie wypowiadać.

Pomocniczymi pytaniami mogą być: „Dlaczego tak myślisz…” lub „Co sądzisz o…”, a następnie trzeba wysłuchać wypowiedzi uczniów.

Inspiracja artykułem profesor psychologii na University of Pennsylvania –  Angeli Duckworth z dnia 4 listopada 2020

http://blogs.edweek.org/edweek/ask_a_psychologist/2020/11/one_thing_teachers_can_do_to_make_remote_learning_more_effective.html?cmp=eml-enl-eu-news2&M=59752757&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz