Przemyślana praca domowa

Wiele mówi się w oświacie na temat pracy domowej. Czy w ogóle ma być, czy i ewentualnie jaka, praca domowa jest korzystna dla procesu uczenia się. Przeczytałam krótki artykuł Cathy Vatterott w Teacher Magazine, w którym autorka (też książek na ten temat) wyraża pogląd, że zamiast eliminować pracę domową, warto ją tak planować, aby pomagała uczyć się wszystkim uczniom.
Uczniowie nie mają motywacji do odrabiania prac domowych, w dużej części dlatego, że nie postrzegają jej jako ważnej dla ich uczenia się. Dla większości jest to tylko zadanie do odrobienia, nie widzą jego znaczenia i indywidualności. Uczniowie nie mają poczucia wkładu własnego w proces uczenia się, są jedynie biernymi odbiorcami (Wiliam, D. (2016). The secret of effective feedback. Educational Leadership, 73(7), 10–15.).
W szkole nie wykorzystujemy naturalnej chęci uczniów do kształcenia swych umiejętności i pokonywanie wyzwań, zadajemy jedno zadanie wszystkim uczniom i mamy nadzieję, że uczniowie poprzez jego wykonanie naucza się czegoś (Vatterott, C. (2014). Student-owned homework. Educational Leadership, 71(6), 39–42).
Klucz leży w zaangażowaniu uczniów w uczenie się, aby proces uczenia się leżał w ich rękach. Ale jak to zrobić?
Jedną z podpowiedzi jest WYBÓR (Anderson, M. (2016). Learning to choose, choosing to learn: The key to student motivation and achievement. Alexandria, VA: ASCD). Każdy wybór stosowany w pracy domowej jest pożądany.
Weźmy przykład, gdyż na przykładzie najwięcej się uczymy. Niech naszym celem dla wszystkich uczniów w klasie będzie – zapamiętanie tabliczki mnożenia.
Praca domowa może wyglądać tak:

  1. Utwórz własną metodę zapamiętywania tabliczki mnożenia. Możesz posłużyć się wierszem, graficznym przedstawieniem, stworzeniem siatki liczb lub mapy myśli, rapowanie lub innym własnym sposobem.
  2. Jutro podziel się swoim pomysłem na forum klasy.
  3. Przećwicz w tym tygodniu na sobie swoją metodę.
  4. Oceń skuteczność swojej metody na podstawie testu, który zaplanowaliśmy na koniec tygodnia.

https://www.teachermagazine.com.au/articles/teachers-bookshelf-rethinking-homework

Dodaj komentarz