Sposoby przygotowania do sprawdzianu

W tym wpisie podzielę się pięcioma sposobami przygotowania do sprawdzianu. Są to znane sposoby, ale można je udoskonalać. Warto o nich porozmawiać z uczniami, aby dać im szerszy wachlarz możliwości.

Sposób 1: Ponowne czytanie

Najbardziej powszechną strategią przygotowania się do egzaminu jest powtórne czytanie materiału. Na przykład, gdy uczmy się słówek z obcego języka, to czytamy je i ich tłumaczenie kilka razy, aby je zapamiętać. Niestety psychologowie uważają, że jest to zbyt pasywna strategia. Ponowne czytanie jest mało skuteczną metodą nauki, choć czasami konieczną, szczególnie, gdy uczący się czuje, że nie ma opanowanych pewnych pojęć. Można tę metodę udoskonalić poprzez wracanie do materiału w regularnych odstępach czasu. Można przeczytać materiał, zająć się czymś innym i następnie przeczytać go ponownie po godzinie, dniu lub tygodniu, aby pobudzić pamięć. Przed powrotem do ponownego czytania, warto zweryfikować, co się już pamięta, a co nie.

Sposób 2: Podkreślanie i wyróżnianie

Pomysł polega na podkreślaniu kluczowych słów i fraz. Podobnie jak ponowne czytanie, ta technika jest też powszechna. Technika powinna pomóc bardziej zaangażować się w czytany tekst i ułatwić późniejsze identyfikowanie najważniejszych fragmentów. Jednak nie zawsze to dobrze działa, wielu uczniów bezmyślnie zaznacza prawie każdy akapit bez większego rozeznania.

Zamiast tego można zatrzymać się, aby pomyśleć. Przeczytać tekst raz, a zaznaczyć odpowiednie fragmenty dopiero przy drugim czytaniu. Wtedy zmuszamy się do dokładniejszego przemyślenia każdego punktu i jego znaczenia dla całości.

Sposób 3: Robienie notatek

Dla niektórych uczenie się, to robienie notatek. Jednak robienie notatek na bieżąco, nie daje oglądu całości, ani nie daje wskazówek – co jest ważne. Robiący notatki zapisuje wszystko, co słyszy, a to może przeszkadzać w zapamiętywaniu kluczowych informacji. Można udoskonalić robienie notatek poprzez  – zwięzłość.

Eksperymenty badawcze wykazały, że im mniej słów uczniowie używają do wyrażenia idei w swoich notatkach, tym bardziej prawdopodobne jest, że lepiej ją zapamiętają. Dzieje się tak dlatego, że tworzenie streszczenia i parafrazowanie zmusza do głębokiego zastanowienia się nad istotą idei, którą próbujemy wyrazić – a ten dodatkowy wysiłek utrwala go w pamięci. Dlatego też lepiej robić notatki za pomocą długopisu i papieru niż laptopa: pisanie odręczne jest wolniejsze niż pisanie na klawiaturze i zmusza do bardziej zwięzłego zapisu.

Sposób 4: Zarys idei

Wielu nauczycieli przedstawia temat jakby z lotu ptaka, przedstawiają w ustrukturyzowany i logiczny sposób przegląd kluczowych zagadnień, których należy się nauczyć. Nowe badania sugerują, że uczniowie, którym zaoferowano taki zarys kursu, zwykle osiągają lepsze wyniki, ponieważ pozwala to im zidentyfikować podstawowe powiązania między różnymi tematami. Jednak badania też sugerują, że często bardziej efektywne jest rozpoczęcie od zarysu, a następnie uzupełnianie większej liczby szczegółów w miarę przedstawienia tematu. Najlepiej jest samemu stworzyć szkielet, np. w formie mapy myśli.

Sposób 5: Fiszki

Samotestowanie (lub „praktyka odzyskiwania”) przy pomocy np. fiszek jest obecnie uważane za najbardziej niezawodną strategię uczenia się. Jednak i ta technika może być zawodna. Badania pokazują, że czym więcej człowiek jest pewien, że poznał fakty, to tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie je później pamiętał.

Wszyscy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak łatwo zapomnimy. Korzystanie z fiszek może zatem czasami przynieść odwrotny skutek. Jeśli wierzymy, że raz zapamiętany fakt może być odłożony, to popełniamy błąd, gdyż może on być zapomniany w przyszłości. Warto powtarzać cyklicznie przeglądanie fiszek.

Zastosowanie przedstawionych pięciu sposobów powtarzania do sprawdzianu zależy od tego, czego mamy się nauczyć i co powtórzyć, jaki rodzaj sprawdzianu nas czeka i od indywidulanych preferencji uczącego się.

Inspiracja artykułem Davida Robsona

https://www.bbc.com/future/article/20180904-five-memory-hacks-to-make-you-smarter

 

Dodaj komentarz