3 kroki w ocenie koleżeńskiej

Dylan Wiliam w swojej książce Embedded Formative Assessment zauważa, że informacją zwrotna przekazywana uczniowi, powinna skłaniać ucznia do myślenia, odnosić się do wcześniej ustalonych kryteriów sukcesu i powinno owocować większą pracą dla biorcy niż dawcy. Formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej przez nauczyciela wszystkim uczniom i do każdej z prac, nie jest możliwa, dlatego sięgamy do oceny koleżeńskiej.

Informacje zwrotne od rówieśników umożliwiają uczniom odgrywanie aktywnej roli w procesie uczenia się i mają wielka wartość edukacyjną.

Ocena koleżeńska wymaga praktyki, wytrwałości i precyzji, której uczniowie muszą się nauczyć z asystą nauczyciela.

Jak nauczyć uczniów formułowania oceny koleżeńskiej, która pomaga się uczniom uczyć?

  1. Ustalenie celu

Zastanów się wraz z uczniami, jaki jest cel oceny koleżeńskiej. Nie wystarczy przekazać uczniom zasad i warunków dla przekazywanej koleżeńskiej informacji zwrotnej. Te zasady trzeba określić wraz z uczniami, muszą być dla uczniów zrozumiale i przez nich akceptowalne.

Celem oceny koleżeńskiej powinna być pomoc w uczeniu się. Informacja zwrotna powinna odnosić się do wcześniej określonych kryteriów sukcesu i powinna być „oceną” pracy ucznia, a nie jego osoby.

  1. Skuteczność

John Hattie uważa, że poczucie własnej skuteczności ma bardzo duży wpływ na wyniki nauczania uczniów. Trafna samoocena i ocena koleżeńska mogą przekonać uczniów o ich skuteczności. Jeśli uczniowie dowiadują się, co powinni zrobić, aby poprawić swoje uczenie się, to wpływa to na ich zaangażowanie.

Kluczem dla informacji zwrotnej jest pytanie, o to, jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się. To pytanie może zadać każdy, kto tę informację formułuje. Jeśli uczeń przekazujący informację zwrotną dowie się, że ona pomogła koledze lub koleżance, to zachęci go to do oceny koleżeńskiej.

  1. Rozmowa

Samo napisanie informacji zwrotnej może nie wystarczyć. Warto przeznaczyć czas na wyjaśniającą rozmowę i zadawanie pytań.

W rozmowie można wyjaśnić, jak informacja zwrotna pomogła w uczeniu się i jakie uwagi lub wskazówki były pomocne. Również można podczas w niej wyjaśnić niezrozumiałe uwagi zawarte w informacji zwrotnej.

 

Trzeba pogodzić się z tym, że oceny koleżeńskiej trzeba się uczyć, ale warto pamiętać, że się to opłaca.

Inspiracja artykułem Matt Kuykendall

https://www.edutopia.org/article/3-steps-better-peer-feedback?utm_content=linkpos2&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-2022-03-31

Dodaj komentarz