Zdalne nauczanie – wskazówki ze szkół w USA

Przeczytałam artykuł Kate Ehrenfeld Gardoqui zatytułowany: Pamiętaj, że nauka online nie jest jedynym sposobem nauczania na odległość. Wydaje mi się bardzo interesujący i zgodny też z moimi przemyśleniami, dlatego krótko przedstawiam streszczenie.


Zaniepokojenie jest duże, niepokoją się dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Nagle wszystko staje się niepewne. Podstawowy problem szkół to, jak kontynuować naukę, gdy budynek szkoły jest zamknięty.
Wyzwania są przytłaczające. Również przytłaczająca jest liczba proponowanych zasobów internetowych, niekończący się ocean nieznanych narzędzi i propozycji lekcji online o wątpliwej jakości.
Nauka online nie jest jedynym sposobem na naukę w tej sytuacji. Presja na szybkie opracowanie przez nauczycieli lekcji online, nie pomaga.  Nauczyciele często nakładają na uczniów za wiele obowiązków, które wymagają od nich godzin siedzenia przy komputerze. Jeśli zdamy sobie sprawę, że uczeń może otrzymać instrukcje od sześciu lub siedmiu różnych nauczycieli, to widzimy, że zadanie nie jest realne do wykonania.
Nie musi tak być.
Czas zamknięcia szkoły daje nam wspaniałą okazję do wyobrażenia sobie innego rodzaju nauki niż ta, która odbywa się w naszych klasach. Możemy zaprosić uczniów, aby nauczyli się czegoś, co ich zaciekawiło lub przećwiczyli ważną dla nich umiejętność.
Warto dopuścić do siebie myśl, że uczniowie mogą nie nauczyć się wszystkich treści, które planowaliśmy na ten miesiąc. Ta „strata” może być zrównoważona przez ogromne korzyści, w postaci uruchomienia zainteresowania uczniów. Dodatkowo uczniowie mogą dzięki nauce tego, czym są zainteresowani, oderwać swoje myśli od sytuacji życia w czasie pandemii.
 
Jak możemy nauczać w tym czasie?

  1. Polecić uczniom ćwiczenie umiejętności, która jest dla nich ważna.

Ważna przy tym jest systematyczność i dokumentowanie tej pracy. Uczeń może prowadzić dziennik (papierowy lub wideo) swoich zajęć. W nim uczeń powinien zamieścić własna refleksję na temat tego czego się uczy i samego procesu uczenia się. Może np. odpowiedzieć na pytania:

  • Dlaczego to, czego się uczę lub ćwiczę, jest dla mnie ważne?
  • Jak moja nauka w domu pomaga mi w samodyscyplinie?
  • Czy pozyskiwana informacja zwrotna o mojej pracy pomaga mi w nauce?
  • Jakie inne umiejętności ćwiczę dzięki samodzielnej nauce w domu?
  1. Zapytać ucznia, czego chciałby się nauczyć?

Zapytać: Czy jest coś, co Cię ciekawi? Warto wykorzystać wszystkie sugestie ucznia, nawet te, które nie są związane z podstawą programową. Może się okazać, że ucznia np. interesują modele samochodów lub chciałby wiedzieć, jak wirusy przenoszą się ze zwierząt na ludzi, albo jak wygląda historia życia kogoś, kogo uczeń podziwia.
Rolą nauczyciela jest pomóc uczniowi w znalezieniu źródeł wiedzy i w zaplanowaniu sposobu nauki, a także w zaplanowaniu sposobu prezentacji efektów swojej pracy.

  1. Zaproponować uczniowi stworzenie czegoś, z czego jest dumny.

Może to być np. film wideo, piosenka, dzieło sztuki, domek na drzewie, reperacja samochodu, animacja, komiks, uszycie ubrania, stworzenie dania na podstawie przepisu lub cokolwiek innego. Uczeń może sam wybrać sposób prezentacji swojej pracy.
Warto, aby uczeń dokonał refleksji: czego się dzięki tej pracy nauczył i co mógłby następnym razem zrobić lepiej.

  1. Można zaproponować uczniowi pomoc dla lokalnej społeczności.

Konieczny jest wtedy kontakt z władzami lokalnymi, aby one określiły, co jest potrzebne i w czym uczeń może być pomocny. Jeśli pomoc wiąże się z niepotrzebnym ryzykiem, to zamiast niej można np. zaproponować opracowanie (graficzne lub pisemne) – wytycznych dotyczących zdrowia publicznego i w zakresie bezpiecznego dystansu społecznego.

  1. Zaproponować uczniom obserwowanie świata przyrody.

Uczeń może znaleźć miejsce, z którego wygodnie przez pewien czas może obserwować przyrodę. Jest to unikalna okazja do obserwowania choćby jednego drzewa i zachodzących w nim zmian w czasie wiosny. Uczeń może prowadzić dziennik lub ilustrować zmiany o określonej godzinie każdego dnia. Obserwacje mogą zawierać informacje: co widzę, słyszę, czuję i co odbieram innymi zmysłami.
Moja uwaga:
Na pewno są jeszcze inne ciekawe propozycje. Jeśli zamkniecie szkół będzie się przedłużać, to nie można liczyć na to, że uczniowie będą przerabiać program i wykonywać zadania samotnie i ochoczo. Przypomnijmy sobie, że w sytuacji nauki w szkole, nie było z tym tak dobrze, a co dopiero teraz.
Artykuł:
https://www.edweek.org/ew/articles/2020/03/16/remember-online-learning-isnt-the-only-way.html?cmp=eml-enl-eu-news2&M=59130106&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378
 
 
 

3 komentarze

Dodaj komentarz