Świętowanie w szkole i w klasie

Każdy z nas zgodzi się, że szkoła jest dobrym miejscem na świętowanie osiąganych przez uczniów sukcesów. Ale w praktyce często o tym zapominamy. Skupiamy się na realizacji zadania i nie mamy czasu na świętowanie. Owszem, bywają od czasu do czasu akademie, wręczanie dyplomów za konkursy itp. Często jednak dotyczą one sukcesów tylko grupy uczniów.
W tym wpisie zajmę się świętowaniem sukcesów wszystkich. Zajmę się dwoma aspektami: świętowaniem w szkole  (1) i świętowaniem w klasie szkolnej (2).

(1) Świętowanie w szkole.
Zapoznałam się z artykułem Jima Diltona i opiszę, jak on wprowadził świętowanie w swojej szkole. Myślę, że to może być dobra inspiracja dla dyrektora szkoły.
Dilton zauważył, że nauczyciele w jego szkole robią wspaniałe rzeczy, a mało jest docenienia. Jako nowy dyrektor w szkole podstawowej, miał szczęście mieć kreatywny personel i oddanych nauczycieli, którzy wykorzystywali i doskonalili pomysły na nauczanie. Obserwowali wzajemnie swoje lekcje i je omawiali. Dilton zastanowił się, jak docenić wysiłki nauczycieli i osiągnięcia ich uczniów oraz pokazać je wszystkim zainteresowanym. Postanowili celebrować swoje sukcesy poprzez comiesięczne zgromadzenia o nazwie: Dziel się i świętuj. Został ustalony termin na ostatni piątek każdego miesiąca. Niektórzy pracownicy zgłaszali uzasadnione obiekcje, że organizacja spotkań zajmie dużo czasu i zabierze czas potrzebny na nauczanie. Postanowili zorganizować to tak, aby wykonanie nie było skomplikowane.
Nauczyciele i uczniowie mieli prezentować to, czego uczniowie nauczyli się w poprzednim miesiącu. Uczniowie byli włączani w prezentację tylko za ich zgodą. Uczniowie siadali na podłodze sali gimnastycznej, aby uniknąć ustawiania krzeseł. Nauczyciele wcześniej zgłaszali do koordynatora chęć prezentacji podczas zgromadzenia. Spotkanie zaczynało się od odśpiewania „Happy Birthday” uczniom świętującym urodziny w danym miesiącu. Prezentacje, które wykonywali uczniowi, były dla nich dużym przeżyciem i uczyły ich wystąpień publicznych. Dla wszystkich była to okazja do uświadomienia sobie, czego i ile się nauczyli. Taka refleksja jest trudna do osiągnięcia podczas lekcji w klasie. Spotkania stały się rytuałem w szkole dobrze zaplanowanym i mającym głęboki sens.
(2) Świętowanie w klasie
Świętowanie w klasie szkolnej jest szczególnie korzystne, gdy staje się pewnym rytuałem, stałym punktem pracy uczniów. Powtarzający się rytuał, daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
Wybór sposobu świętowania zależy od nauczyciela. Przedstawię kilka pomysłów.

  1. Uczniowie każdego dnia przed pierwsza lekcja stają przed klasą, a nauczyciel wita każdego przez podanie ręki (lub w indywidualny ustalony sposób). Ważny jest kontakt wzrokowy, który daje nauczycielowi sygnał, w jakim nastroju jest uczeń.
  2. Rozpoczynanie lekcji stale w ten sam sposób np. poprzez zadanie na dobry początek lub krótką rundę pokazującą z jakimi myślami uczniowie przystępują w danym dniu do nauki.
  3. Wspólne wygłaszanie wiersza lub odśpiewanie pieśni na początku lekcji.
  4. Nauczyciel sprawdza poprzedniego dnia kto ma urodziny lub miał urodziny w weekend i wszyscy śpiewają sto lat.
  5. Ustalony sposób podsumowania lekcji, np. przy pomocy wyjściówek lub innych materiałów pomocniczych.
  6. Rozpoczynanie lekcji przy pomocy gadżetu związanego z tematem lekcji.
  7. Wspólne podsumowanie tematu pod tytułem: Czego się na dany temat dowiedzieliśmy? Najlepiej, jeśli uczniowie mogą to samodzielnie wpisać na plakat.

Na pewno znacie wiele innych rytuałów świętowania w klasie. Ważne, aby o nich nie zapominać i celebrować je.
Korzystałam z artykułu: https://www.smartbrief.com/original/2018/11/power-rituals?utm_source=brief&utm_medium=FeaturedContent&utm_campaign=EducationOriginals
 

Dodaj komentarz