1. Wytłumacz sobie i innym

Uczący się zastanawia się, w jaki sposób się uczy, co myśli i robi podczas uczenia się. Najlepiej formułować refleksję na ten temat  na bieżąco i wypowiadać ją głośno. Nauczyciel może modelować ten sposób dla uczniów, np. na lekcjach matematyki rozwiązując zadanie może głośno powiedzieć, a właściwie siebie zapytać: Jaki jest tu problem? Jak powinienem się za niego zabrać?  W taki sposób nauczyciel pokazuje uczniom, jak można prowadzić ze sobą wewnętrzny dialog. Może on mieć miejsce na każdym przedmiocie, gdy mamy za zadanie rozwiązać problem. Jeśli uczniowie zobaczą, jak robi to nauczyciel, to sami spróbują prowadzić wewnętrzny, ale głośno wypowiedziany dialog ze sobą.  Jeśli uczniowie nauczą się go prowadzić, to mogą z biegiem czasu przejść na dialogowanie w ciszy niezależnie od innych osób.

Ten sposób pozwala uruchomić inne kognitywne strategie, takie jak: sięganie do wiedzy już posiadanej,  łączenie nowych informacji z już znanymi, formułowanie wniosków przy niepełnych informacjach, praca z błędną koncepcją. Ten sposób pomaga uczniom wybrać drogę do rozwiązania problemu.

 …………………………..

Ten sposób wykorzystywałam w moim nauczaniu matematyki w liceum. Nawet, gdy od razu wiedziałam jakie jest najlepsze rozwiązanie, to jednak rozpatrywałam różne możliwości i zastanawialiśmy się z uczniami, którą drogę wybrać. Wymagało, to „odwagi”, bo uczniowie mogli sadzić, że ja nie wiem, jak rozwiązać zadanie. Mogłam obawiać się o swój autorytet, ale wiemy przecież, że są różne drogi budowania swojego autorytetu.
Pamiętam też, że prowadziłam konkurs matematyczny polegający na wytypowaniu najbardziej eleganckiego rozwiązania zadania. Okazywało się wtedy, że można mieć różne drogi rozwiązania.

Dodaj komentarz