3. Test sukcesu

Jednym z bardzo efektywnych narzędzi do poprawiania uczenia się jest umiejętność samosprawdzania przez uczącego, czy osiąga on sukces. Jednym ze sposobów na tworzenie takiego testu jest zapytanie uczniów, jakie ich zdaniem pytanie zada nauczyciel na teście końcowym lub egzaminie. Uczniowie wspólnie tworzą listę ewentualnych pytań nauczyciela zapisują je na kartkach, a na ich odwrocie zapisują swoje odpowiedzi na pytania. Warto użyć ołówków, aby można było poprawić ewentualne błędy w odpowiedziach.

Przy wypełnianiu testu warto zadbać o to, aby pytań było tyle samo ile zwykle jest na teście, aby czas poświęcony na odpowiedzi uczniów był taki sam jak nauczyciel przeznacza na zrobienie testu i koniecznie powinna nastąpić korekta odpowiedzi.
Taki sposób sprawdzania drogi do sukcesu powinien być używany cyklicznie, aby uczniowie się do niego przyzwyczaili. Możliwe, że na początku konieczne będzie wspólne sprawdzanie wyników testu i również informacja zwrotna od nauczyciela dla poszczególnego ucznia.

 ………………………

Wiem, jak ważna jest świadomość ucznia – umiem i rozumiem. Określone przed lekcją, czy zadaniem kryteria sukcesu pomagają w samoocenie, dlatego w ocenianiu kształtującym kryteria sukcesu/nacobezu zrobiły tak duża karierę. W swojej praktyce nauczycielskiej czasami stosowałam metodę tworzenia przez uczniów zadań dla innych. Jest to świetny sprawdzian na to, czy uczniowie rozumieją. Na moich lekcjach musiałam pilnować, aby uczniowie układali zadania nie za trudne, gdyż mieli tendencję np. do planowania bardzo skomplikowanych obliczeń. Można użyć potem tych zadań na sprawdzianie. To daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, że nauczyciel ich niczym nie zaskoczy.

Dodaj komentarz