11 pomysłów na zakończenie lekcji

Kończąc lekcję nauczyciel często zastanawia się: Czy moi uczniowie naprawdę rozumieją, o czym mówiliśmy? Czy pamiętają, od czego zaczęliśmy i o czym rozmawialiśmy? Czy wiedzą, co z tego jest najważniejsze?

Koniec lekcji jest przeważnie poświęcony zadawaniu pracy domowej, lub wręcz pakowaniu się na przerwę. Te kilka minut można wykorzystać, aby nadać sens temu, czego uczniowie się uczyli. Jeśli konsekwentnie będziemy stosować przedstawione w tym artykule pomysły, to uczniowie przyzwyczają się, że ten czas służy podsumowaniu.

11 pomysłów na zakończenie lekcji:

 1. Podsumowanie w 20 słowach. 

Nauczyciel prosi, aby uczniowie napisali podsumowanie zawierające co najmniej 20 słów, Dodatkowo może polecić, aby było to takie podsumowanie, aby mógł je zrozumieć uczeń uczęszczający do klasy niższej.

Zapisy może zebrać nauczyciel i wykorzystać, aby zaplanować odpowiednio następną lekcję.

Można też zadać uczniom pracę domową w postaci przedstawienia swoich zapisów koledze lub koleżance z niższej klasy i rozpoznanie – na ile przekaz był zrozumiały.

 1. Pogodnie lub pochmurno

Nauczyciel prosi, aby uczniowie zapisali na karteczce – co jest jasne w tym, czego się nauczyli (pogodne) i co stanowi problem (pochmurne). Karteczki są przyczepiane do plakatu lub zebrane przez nauczyciela.

 1. Podziękowania/przeprosiny lub „acha”.

Uczniowie (najlepiej ustawieni w kręgu) kolejno i jednym zdaniem podsumowują czas lekcji. Mogą komuś podziękować lub kogoś przeprosić lub opowiedzieć o jednym olśnieniu, które doznali podczas lekcji.

 1. Nagłówek

Nauczyciel łączy uczniów w pary i poleca im napisać nagłówek do gazety dotyczącego lekcji. Nagłówek ma zawierać około 6 słów i ma zainteresować czytającego.

Można też napisać nagłówek wspólnie w całej klasie.

 1. Sygnalizacja świetlna

Nauczyciel zamieszcza na drzwiach trzy światła: zielone, żółte i czerwone. Zadaniem uczniów jest zapisanie na karteczkach samoprzylepnych:

 • zielone – jedną rzecz, której nauczyłem się na lekcji,
 • żółte – jedną rzecz, nad którą wciąż się zastanawiam
 • czerwone – jedną rzecz, której nadal nie rozumiem.

Wykonanie tego polecenia zajmuje minutę, a nauczyciel pozyskuje ważne dla swojego nauczania informacje.

 1. Kamień, papier, nożyce

Pomysł bazujący na grze – papier, kamień, nożyce.  Uczniowie przygotowują informacje: Kamień – co było dla mnie najtrudniejsze, papier – główna idea tematu, a nożyce jedna mniej ważna sprawa z lekcji. Grając w grę uczeń, który „wygrywa” podaje swój zapis.

 1. Quiz

Pomysł wykorzystuje platformę Kahoot, uczniowie wymyślają pytania do quizu, który będzie przedstawiony równoległej klasie.

 1. Plaża

Nauczyciel zapisuje pisakami pytania na piłce plażowej. Jednym z pytań może być np.: Jedna rzecz, której nauczyłeś się podczas dzisiejszej lekcji lub Co było wyzwaniem dla ciebie na dzisiejszej lekcji?
Uczniowie rzucają piłką, odczytują pytanie i na nie odpowiadają.

 1. Optymistyczne zamknięcia

Uczniowie stają w kręgu i odpowiadają na pytania typu: Jakie jest jedno słowo opisujące, jak się dzisiaj czujesz? lub Jakie słowo, chcesz zapamiętać z lekcji? Można na tablicy stworzyć chmurę wyrazową. Dzięki tej technice można zbadań opinię uczniów o lekcji i ich nastroje

 1. Na linii

Nauczyciel oznacza punkty wzdłuż linii narysowanej na podłodze lub ścianie, które pokazują różne poziomy nastroju, z którymi uczniowie kończą lekcję, np.: jestem zdezorientowany, wszystko w porządku, czuję, że się czegoś nauczyłem, było nudno itp. Uczniowie stają w wybranym przez nich miejscu. To ćwiczenie wymaga dobrych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniami i pomiędzy uczniami.

 1. Kolanko

Nauczyciel pyta uczniów czego się podczas lekcji nauczyli i komentuje to w taki sposób, aby uczniowie zobaczyli, jak im to pomoże w następnej lekcji, w pracy domowej, w rozwiązywaniu planowanego problemu.

Inspiracja artykułem Andrew Boryga

https://www.edutopia.org/article/10-powerful-ways-to-end-your-lessons?utm_content=linkpos2&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-2023-03-22

 

Dodaj komentarz