Początek roku szkolnego z projektem

Początek roku szkolnego, pełen świeżej energii i nowych znajomości, jest idealnym czasem na budowanie więzi i zaufania. Szczególnie jest pożądany, gdy uczniowie rozpoczynają naukę w nowej klasie.

Rozpoczynając rok projektem realizowanym w małych zespołach, budujemy silne społeczności klasowe uczniów, oparte na ustalonych zasadach pracy grupowej i uwzględniające indywidualność każdego z uczniów.

Przedstawię trzy pomysły projektów, które zostały zaproponowane w artykule Susan Yergler, szczególnie podoba mi się pomysł pierwszy:

  1. Krótkie historie. To świetny projekt na rozpoczęcie roku, ponieważ daje uczniom szansę podzielenia się czymś wyjątkowym na swój temat. W ramach niego uczniowie występują publiczne, co dla większości jest trudne, a bardzo potrzebne w dorosłym życiu. Ponieważ każdy w ramach projektu ma za zadanie wystąpić publicznie, to przeważnie rodzi się wsparcie koleżeńskie.

Projekt polega na opowiedzeniu przez każdego członka grupy 3 do 5 minutowej historii na własny temat. Zazwyczaj są to prawdziwe historie z życia opowiadającego, ale mogą też być zmyślone. Jeśli dopuszczamy zmyślone, to można dołączyć zgadywanie przez słuchaczy, czy historia jest prawdziwa, czy zmyślona. Nauczyciel może zacząć od opowiedzenia własnej historii, modelując wystąpienie poprzez używanie odpowiedniego tonu głosu, dramatycznych pauz i przykładów. Ważne jest, aby uczniowie zaplanowali swoje tematy, nadali im tytuły i przygotowali się do wystąpienia.

Można przećwiczyć wystąpienia w małych grupach, aby oswoić przemawianie publiczne. Dzięki przećwiczeniu uczniowie nie tylko poczują się bardziej komfortowo z opowiadaniem swojej historii, ale także będą mogli nawiązać bliższe relacje z kolegami i koleżankami. Można ćwiczyć najpierw w czwórkach, a potem w ósemkach, a na koniec przed całą klasą. Przy wcześniejszych próbach uczniowie mogą korzystać z kartki, ale ostatecznie powinni wygłaszać historie z pamięci. Ważne jest trzymanie się czasu, trzeba tak zaplanować opowiadanie, aby zmieścić się dokładnie w ustalonym czasie.

  1. Torby papierowe. Projekt polega na zapoznaniu się z projektowaniem toreb papierowych, a następnie stworzenie własnych projektów. Praca nad tym projektem zachęca uczniów do współpracy nad stworzeniem projektu torby, który odzwierciedli zainteresowania uczniów.

W pierwszym etapie, dobrze, gdy uczniowie zapiszą, czego się dowiedzieli o historii projektowania toreb. Najpierw warto zapisać pytania na ten temat i poszukać wspólnie odpowiedzi. Ten etap, może odbywać się w całej klasie.

Następnie można polecić uczniom pracę w małych grupach. Warto włączyć umiejętności matematyczne przy projektowaniu.

Przydatne jest pokazanie uczniom toreb papierowych o różnych rozmiarach i kształtach, aby przedyskutowali: Jak możemy dostosować ten wynalazek do potrzeb współczesnego świata? Jak stworzyć przyjazną dla środowiska papierową torbę, która będzie również użyteczna i niedroga?

Na koniec grupy prezentują wykonane przez siebie torby i sami oceniają, co im się szczególnie udało, a co sprawiało trudność.

  1. Muzeum Dobrych Pomysłów. W tym projekcie uczniowie pracują w małych grupach, podają przykłady wynalazków, które były znaczące na przestrzeni historii. Następnie w małych grupach uczniowie wybierają jedną z propozycji, szukają okoliczności w jakich wynalazek/innowacja miał miejsce. Zespoły mogą opracować video, plakat, prezentację na ten temat. Na koniec prezentują swoje dokonania.

 

Na pewno macie wiele innych dobrych pomysłów na początek roku. Ważne jest, aby od nich zacząć nowy rok, zamiast od razu przystępować do nauki przedmiotowej. Taki początek roku buduje relacje pomiędzy uczniami, zachęca do kreatywności i dobrej zabawy.

Zaczerpnięte z artykułu Susan Yergler

https://www.edutopia.org/article/using-projects-build-community

 

Dodaj komentarz