• Home
  • Tag Archives:  kamerka
  • Kamerka włączona, czy wyłączona

    Podczas pandemii nauczyciele zgłaszali trudności w nawiązywaniu relacji z uczniami. Niektórzy nauczyciele poznali swoich uczniów w internecie i nigdy wcześniej nie mieli z nimi kontaktu osobistego. Dla części była to całkiem nowa sytuacja, niesprzyjająca bliskim kontaktom. Nasze władze oświatowe zabroniły...